Historien om fästningen

Blicka ut över sundet, helt dold för dina fiender. Fästningen med tre batterier byggdes i slutet av 1800-talet, för att ge Sverige en trygg utpost i osäkra tider. Men krigen har lyst med sin frånvaro och avvecklingen blev ett faktum. Efter nästan 80 år i tystnad väcktes fästningen för att bli hotell.

 
 

1854-1856

Efter Krimkriget ifrågasätts Sveriges kapacitet att värna sin neutralitet. England och Frankrike övertalar Sverige att befästa inloppet vid Fårö med batterier och minpositioner. 

1885-1886

Fårösunds Fästning byggs och består av tre fasta batterier; det Mellersta batteriet (batt. I), det Norra batteriet (batt. II) och det Södra batteriet (batt. III).

1899

Batterierna byggds om och batterierna I och II får moderna snabbskjutande 57 mm kanoner, fyra per batteri.

 
2Y0A1046.jpg

1919

Fästningen avvecklas och all utrustning avlägsnas. Planer framkommer senare på att göra om fästningen till fängelse för speciella fångar.

1935

Batterierna blev förklarade som statligt byggnadsminnesmärke och drygt femtio år senare togs förvaltningen över av Statens Fastighetsverk.

2004

Den slumrande skönheten väcks ur sin törnrosasömn ute på den vindpinade slätten på Bungenäs och förvandlas till ett hotell i den unika miljön.